Zaterdag ochtend zitgroep

Naast de reguliere Zen in Twente bijeenkomsten, die eens in de twee maanden plaatsvinden, is het mogelijk om eens in de twee weken op de zaterdagochtend zazen (zitmeditatie) te beoefenen in de stijl van Zen River. Dit kan helpen om te zorgen voor de noodzakelijke continuïteit van onze zen beoefening.

Naast de reguliere Zen in Twente bijeenkomsten, die eens in de twee maanden plaatsvinden, is het mogelijk om eens in de twee weken op de zaterdagochtend zazen (zitmeditatie) te beoefenen in de stijl van Zen River. Dit kan helpen om te zorgen voor de noodzakelijke continuïteit van onze zen beoefening.

Deze ochtenden zullen plaatsvinden op een andere locatie dan we gewend zijn, het adres is: Berfloweg 80A te Hengelo!

Het programma zoals we dat nu in ons hoofd hebben, ziet er als volgt uit:

 • 8.00 uur:      inloop / voorbereiding
 • 8.15 uur:      3 periodes zazen (35-30-30 minuten)
 • 10.15 uur:    pauze (koffie / thee)
 • 10.40 uur:    korte inleiding / tekst
 • 11.00 uur:    2 periodes zazen (30-30 minuten)
 • 12.05 uur:    Bodhisattva-vows, opruimen en sluiting.

Verder:

 • Iedere serieuze belangstellende is welkom! (Enige bekendheid met de zen-beoefening wordt wel verondersteld)
 • Opgave vooraf is niet nodig (zorg er wel voor dat je op tijd aanwezig bent).
 • Er zijn op deze locatie geen zitkussens beschikbaar, dus neem je eigen zitkussen mee!
 • Voor beginners (en verder voor iedereen die dat wenst), is op verzoek, individuele instructie / begeleiding beschikbaar door een van de aanwezige ‘senior-zitters’.
 • De inleiding uitgezonderd, vindt de hele ochtend in stilte plaats.
 • Deelname is gratis; een vrijwillige bijdrage in de tegemoetkoming van de kosten is welkom!
 • Hoewel het is ‘in principe’ de bedoeling is om het gehele programma te volgen, zijn voor beginners de laatste 2 zazen periodes facultatief.

Voor 2017 zijn de volgende zaterdagochtenden (de oneven weken) gepland:

 • 29 april
 • 14 mei
 • 28 mei
 • enz.