Jifu Sensei

Helma Jifu Vullink

Helma Jifu Vulink heeft literatuur en theater gestudeerd in Amsterdam. Vanuit een eigen bedrijf heeft ze vele jaren gewerkt als actrice en dramadocent, met speciale focus op communicatietraining. In die tijd kreeg ze kinderen en is nu moeder van een volwassen zoon en dochter. In 2003 begon Jifu met zentraining bij Tenkei Roshi en enkele jaren later sloot zij zich aan bij de groep van residentiële studenten in Zen River. In 2007 werd ze gewijd tot monnik en in 2010 en 2013 was ze hoofdmonnik. Jifu’s bezigheden bij Zen River zijn veelzijdig: ze verzorgt bewegingslessen tijdens het dagelijks programma en sesshins en ze werkt mee aan het onderhoud van de gebouwen. Bovendien is ze zeer gewaardeerd als tweede Tenzo (kok) van Zen River. Ze ontving de dharma transmissie van Tenkei Roshi in januari 2014. Samen met haar medeleraren (waaronder Robert Doin Sensei en Simon Senko Sensei) begon ze met het geven van zenonderricht in Groningen stad. Ze heeft tweemaal in Japan een Ango-training (een intensieve zentraining) gevolgd. De eerste  keer in de winter van 2014/2015 en recent, in het voorjaar 2016.