Wat is Zen?

De zenweg is op de eerste plaats een weg van verwondering, van onderzoeken en ontdekken. In plaats van de werkelijkheid te leren kennen door kennis en ervaring, laten we al deze ideeën voor wat ze zijn en proberen we deze werkelijkheid direct waar te nemen. Het pad van zen is daardoor moeilijk te definiëren; iedere poging tot definiëring doet de betekenis van zen tekort.  Binnen de zentraditie  wordt gebruik gemaakt van beproefde methodes die vaak eeuwen teruggaan.